Web Analytics


 • Sever #1
 • Sever #2
 • Zoom+ Views: 16.4K

  Chồng nát rượu vợ ngoại tình với bạn chồng

  Chồng nát rượu vợ ngoại tình với bạn chồng, đến gặp ông Hiệu Trưởng. Đưa một lon bia cho Duyên, chàng nói: “Hãy uống cho đỡ khát rồi nói bác nghe xem cháu cần bác giúp việc gì?” Duyên uống một ngụm bia để lấy tinh thần, nói tiếp: “Con muốn ngày mai bác cùng con đến gặp ông Hiệu Truởng với cương vị bác là CHA cháu…” Khải mở to mắt nhìn nàng hỏi lại: “Tại sao? Bác phải giả làm ba cháu đến gặp ông Hiệu Trưởng. Việc gì đã xảy ra mà cháu không dám để ba cháu đến trưòng?” Duyên thấy Khải cười,Chồng nát rượu vợ ngoại tình với bạn chồng có vẻ.

  Xem thêm
  Close Image
  Close Image